Publicaties

Moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden als je patiënten met clozapine gevaccineerd worden?

Begin april 2022 verscheen onze publicatie over het effect van vaccinatie tegen COVID-19 op leukocyten en op clozapine bloedspiegels. Moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden als je patiënten met clozapine gevaccineerd worden? Het artikel is te vinden in de Acta Psychiatrica Scandinavica, aanvankelijk online onder DOI: 10.1111/acps.13428 (later in gedrukte vorm). De titel is “Clozapine and COVID-19 Vaccination: Effects on blood levels and leukocytes. An observational cohort study” door Selene Veerman, Timo Moscou, Jan Bogers, Dan Cohen en Peter Schulte.

COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik
Als online voorpublicatie staat ons artikel ‘COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik’ op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie.

De afgelopen maanden worden via de Q&A service op onze site veel vragen gesteld gerelateerd aan COVID-19. In het artikel vindt u informatie over risico’s van infectie met SARS-CoV-2 bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), schizofreniespectrumstoornis (SSS) en bij patiënten die clozapine gebruiken. Er wordt advies gegeven over controle van de clozapineplasmaspiegel en leukocyten met differentiatie bij COVID-19 en na vaccinatie, en over te nemen maatregelen.

U vindt het artikel op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie of via deze link:

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/epub_aheads/Veerman-Covid-19-online.pdf

Vaccinatie tegen COVID-19 van levensgroot belang bij psychose én speciaal bij clozapinegebruik
Bij COVID-19 is extra alertheid geboden bij mensen met een psychotische stoornis, omdat het beloop ongunstig is en de sterfte hoger. Preventie van een SARS-CoV-2 infectie heeft daarom bij hen, en in het bijzonder de clozapinegebruikers, grote prioriteit. Lees verder (pdf)

Richtlijn clozapine
Richtlijn voor het gebruik van clozapine

Protocol behandelen
Protocol voor het behandelen met clozapine (pdf)

Informatie voor huisartsen
Beknopte informatie voor (huis)artsen. (docx)

Informatiefolder patiënten
Download hier de de informatiefolder voor patiënten en hun naasten als PDF (752 kb) of als docx bestand (33 kb).
For the english version please download Clozapine Information for patients, family members and carers (pdf, 271 KB).

Voor de ‘makkelijk lezen’ folder:
Als je clozapine moet slikken – makkelijk lezen (docx).

10 regels
10 regels bij clozapine – makkelijk lezen en makkelijk mee te nemen

Stappenplan bij falende behandeling
SStappenplan bij falende behandeling met ap en in het bijzonder clozapine.

Klinische beslisregel
Klinische beslisregel ‘Clozapine’

Relevante abstracts
Relevante abstracts

Behandeling van obstipatie
Behandeling van obstipatie bij Clozapine (docx)

Werkinstructie verpleegkundigen
werkinstructie voor verpleegkundigen bij clozapine gebruikers met keelpijn/koorts/infectie/ontsteking/wonden en verandering in rookgedrag; datum 16-102018 (docx)

Checklist ‘Voorbereiding clozapinebehandeling’
Met de checklist ‘Voorbereiding clozapinebehandeling’ worden de relevante onderdelen van de richtlijn voor de behandeling met clozapine afgevinkt. Op basis van de aangevinkte antwoorden op vraagstellingen wordt een geïndividualiseerd actieplan aangeboden met aanbevelingen uit de richtlijn.