Over de werkgroep

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep bestaat uit 7 leden:

Raphael Schulte, psychiater, waarnemend voorzitter
Dan Cohen, psychiater, secretaris
Jan Bogers, psychiater, penningmeester
Bert Bakker, internist i.r., lid.
Selene Veerman, psychiater, lid
Amy Jongkind, verpleegkundig specialist, lid
Daniël van Dijk, psychiater, niet-actief voorzitter

Film over de belangrijkste activiteiten van onze werkgroep

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar, voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomsten. Een uitgebreidere presentatie vindt u op de pagina over het bestuur.

Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich melden bij de secretaris van de werkgroep:
Dan Cohen
GGZ Noord-Holland Noord
Hectorlaan 19
1702 CL Heerhugowaard
email: d.cohen@ggz-nhn.nl

Leden van de werkgroep zijn welkom op de werkgroepbijeenkomsten en kunnen deelnemen aan andere door de werkgroep georganiseerde activiteiten. Leden zijn donateur van de werkgroep en betalen een donatie van € 50,- per jaar (AMS). Van verpleegkundig specialisten wordt € 30,- per jaar gevraagd.
Van leden wordt een actieve opstelling verwacht. Zij worden geacht actief mee te willen werken aan het vergaren van kennis en de verworven kennis over te willen dragen.
Leden kunnen aan het bestuur voorstellen doen met betrekking tot de onderwerpen van de te organiseren activiteiten.
Leden van de werkgroep staan vermeld in de lijst met werkgroepleden op deze website.

Secretariaat

Atie van Wonderen
a.vanwonderen@ggz-nhn.nl

Verdere informatie

Handelsnaam: Clozapinepluswerkgroep
KVK: 37115453
Contactpersoon: 06-13731329