Financiën

De werkgroep is geregistreerd als stichting.

De stichting heeft een beperkt budget te beschikking. De stichting kent statutair donateurs en sponsors.
Donateurs zijn in feite de leden van de werkgroep, die jaarlijks hun door het bestuur vastgestelde bijdrage doneren.
Sponsors zijn rechtspersonen en instellingen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de stichting verplichten om al dan niet jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
Donateurs en sponsors kunnen schriftelijk aan het bestuur voorstellen doen met betrekking tot de onderwerpen van de te organiseren activiteiten. Het bestuur kan vervolgens bezien of het voorstel past bij de doelstelling van de stichting. De werkgroep wil volledig onafhankelijk van invloeden van buiten haar activiteiten inhoud geven. Om elke belangenverstrengeling te voorkomen benut de werkgroep al jaren geen externe sponsoring meer.
Besteding van gelden, evenals uitgaven, worden verantwoord door de penningmeester in het financiële jaarverslag.

Penningmeester van de werkgroep is Jan Bogers:
Opleider Psychiatrie Rivierduinen
Manager behandelzaken Kliniek Intensieve Zorg Rivierduinen
Correspondentieadres: Valklaan 3 ; 2342 EB Oegstgeest
Email: j.bogers@rivierduinen.nl