Home

Welkom op de website van de Clozapinepluswerkgroep. De werkgroep stelt zich tot doel het gebruik van antipsychotica in de psychiatrische praktijk te optimaliseren. Daar hoort de behandeling met clozapine bij, evenals behandeling van clozapine resistente psychosen. De werkgroep doet dat door behandelingen praktisch te ondersteunen, door het geven van voordrachten, het beantwoorden van vragen en door te publiceren. Zo wil de werkgroep kennis en kunde van collegae vergroten.
De werkgroep heeft een richtlijn geschreven voor de behandeling met clozapine.

Richtlijn

Op deze website vindt u de Richtlijn voor het gebruik van Clozapine.

Download the Guideline for the use of Clozapine.

Protocol

Download hier het protocol voor het behandelen van clozapine.

Vraag en antwoord

Voor het stellen van vragen kunt u het formulier op deze pagina gebruiken.

Enige vragen die eerder beantwoord zijn kunt u hier vinden.

Activiteiten

28 juni 2019:
Jan Bogers, Opleider Rivierduinen: Risico op een psychotische relapse na dosisreductie van antipsychotica bij patiënten met chronische schizofrenie: wanneer is het risico het hoogst?

13 september 2019:
Nienke de Bles, psycholoog, PhD student psychiatrie LUMC: Voeding & Agressie: Het reduceren van agressie-incidenten door middel van voedingssupplementen?

15 november 2019:
Dr Paul Bank, ziekenhuisfarmacie NoordWest ziekhuisgroep Alkmaar: Cannabidiol: het nieuwe wondermiddel? Over medicinale cannabis en plaatsbepaling cannabis bij psychose.

Zie de activiteiten voor alle informatie.

Nieuws

Informatie over clozapine voor iedereen die houdt van ‘makkelijk lezen’ (VGZ)

De werkgroep heeft de folder met informatie voor cliënten, familieleden of andere betrokkenen laten aanpassen naar een versie ‘makkelijk lezen’, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, en bovendien een voor zichzelf sprekend filmpje laten maken waarin belangrijke informatie nog eens eenvoudig wordt uitgebeeld. De folder en het filmpje zijn te vinden onder publicaties.

Symposium over clozapine

Op het voorjaarscongres in Maastricht verzorgde de CPW een symposium over clozapine. Hier vindt u de dia’s van de presentaties van Yvonne van der Zalm, Raphael Schulte, Jan Bogers, Selene Veerman en Jurjen Luykx.

Bent u al voorbereid op veilig voorschrijven van clozapine?

De Clozapine Plus Werkgroep organiseert jaarlijks samen met de Hogeschool Utrecht een training voor voorschrijvers van clozapine. De training is bedoeld voor voorschrijvers die willen starten met, of zich verder willen bekwamen in, het voorschrijven van clozapine. Ter voorbereiding op de training zullen deelnemers literatuur bestuderen en opdrachten maken. De trainingsmiddag bestaat uit een korte presentatie en het nabespreken van de voorbereidende opdrachten. De training wordt afgesloten met een afrondende toets. Na afronding van de training en het behalen van de afrondingstoets, ontvangen deelnemers een bewijs van deelname van de Hogeschool Utrecht. Voor de training is accreditatie bij het VSR en NVvP aangevraagd. Voor vragen kunt u contact opnemen via de vraag-antwoord functie op onze website of met Ilse van Haren, contactpersoon van de Hogeschool Utrecht (ilse.vanharen@hu.nl).

Dried blood spots voor spiegel Clozapine

De techniek van ‘dried blood spots’ voor het bepalen van een clozapine spiegel is beschikbaar gekomen in het laboratorium van de apotheek van het UMC Groningen. Dat betekent dat uit een paar druppels bloed uit een vingerprik (capillair bloed), opgevangen op filterpapier, een clozapine spiegel kan worden bepaald. De techniek kan een uitkomst zijn voor patiënten die zich perse niet veneus willen laten prikken of die slecht te prikken zijn.

De mogelijkheid staat vermeld op de site van het UMCG. of zoek op de website van het UMCG naar de ‘bepalingenwijzer’, en daar naar bepalingen van clozapine in bloed. Het laboratorium verzoekt voor meer informatie contact op te nemen met het laboratorium en vóór afname contact met hen te hebben. Het laboratorium stuurt u dan een afnameset op, inclusief een aanvraagformulier, een instructie, prikkers, filterpapier en een retourenvelop.
Informatie over kosten kan bij het lab worden verkregen. Gegevens van de leiding van het laboratorium:

Hoofdanalist
M. Duin 
tel.: (050-36) 11058 
m.duin@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker
Prof. Dr. D.J. Touw 
tel.:  (050 36)14080 / 55753 
d.j.touw@umcg.nl
Ziekenhuisapotheker
Drs. M.G.G. Sturkenboom 
tel.:  (050 36)14080 / 55753 
m.g.g.sturkenboom@umcg.nl

Lidmaatschap CPW voor verpleegkundig specialisten

Omdat toenemend verpleegkundig specialisten betrokken zijn bij medicamenteuze behandelingen, ook met clozapine en andere antipsychotica, is een lidmaatschap van de CPW ook voor hen mogelijk. Zij betalen dan een gereduceerde lidmaatschapscontributie van €30,--

Presentaties ECSR, Berlin, 25-09-2015

Presentations can be found on the publications page.

Engelstalige richtlijn

De werkgroep heeft de meest recente versie van de Nederlandse richtlijn vertaald naar Engels. Wij merken dat onze Netherlands Clozapine Collaboration Group een toenemende bekendheid heeft buiten Nederland. Dat komt door publicaties en lezingen op congressen, waar wij ook verwijzen naar onze richtlijn. We hadden al een Engeltalige versie uit 2009, maar die is nu geactualiseerd en net zo up-to-date als de Nederlandstalige versie.

Vertaalde informatiefolder

Daarbij hoort ook een vertaling van de informatiefolder! Ook die is nu Engelstalig te lezen of te downloaden.