COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik

Via de Q&A service op onze site worden veel vragen gesteld gerelateerd aan COVID-19. In ons artikel in het Tijdschrift Voor Psychiatrie en in Psychopharmacology vindt u informatie over risico’s van infectie met SARS-CoV-2 bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), schizofreniespectrumstoornis (SSS) en bij patiënten die clozapine gebruiken. Er wordt advies gegeven over controle van de clozapineplasmaspiegel en leukocyten met differentiatie bij COVID-19 en na vaccinatie en over te nemen maatregelen.

Selene RT Veerman, Jan PAM Bogers, Dan Cohen, Peter FJ Schulte. COVID-19: Risks, Complications, and Monitoring in Patients on Clozapine. Pharmacopsychiatry Sep 2021. DOI 10.1055/a-1562-2521.

SRT Veerman, JPAM Bogers, D Cohen, PFJ Schulte. COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik. Tijdschrift Voor Psychiatrie 2021;63(7):499-508 https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/63-2021-7-8-artikel-veerman.pdf