COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik

Als online voorpublicatie staat ons artikel ‘COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik’ op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie.

De afgelopen maanden worden via de Q&A service op onze site veel vragen gesteld gerelateerd aan COVID-19. In het artikel vindt u informatie over risico’s van infectie met SARS-CoV-2 bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), schizofreniespectrumstoornis (SSS) en bij patiënten die clozapine gebruiken. Er wordt advies gegeven over controle van de clozapineplasmaspiegel en leukocyten met differentiatie bij COVID-19 en na vaccinatie, en over te nemen maatregelen.

U vindt het artikel op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie of via deze link:

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/epub_aheads/Veerman-Covid-19-online.pdf