Jubileumcongres van de werkgroep op 9 februari 2023. Een door Covid uitgesteld feestje!

Met zo’n 100 bezoekers, 8 sprekers en 14 lezingen vierden we het 20 jarig bestaan van de Werkgroep, al bestaan we inmiddels al weer een paar jaar langer. Bij Activiteiten vindt u de power point presentaties.

COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik

Via de Q&A service op onze site worden veel vragen gesteld gerelateerd aan COVID-19. In ons artikel in het Tijdschrift Voor Psychiatrie en in Psychopharmacology vindt u informatie over risico’s van infectie met SARS-CoV-2 bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), schizofreniespectrumstoornis (SSS) en bij patiënten die clozapine gebruiken. Er wordt advies gegeven over controle van de clozapineplasmaspiegel en leukocyten met differentiatie bij COVID-19 en na vaccinatie en over te nemen maatregelen.

Selene RT Veerman, Jan PAM Bogers, Dan Cohen, Peter FJ Schulte. COVID-19: Risks, Complications, and Monitoring in Patients on Clozapine. Pharmacopsychiatry Sep 2021. DOI 10.1055/a-1562-2521.

SRT Veerman, JPAM Bogers, D Cohen, PFJ Schulte. COVID-19 en ernstige psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder bij clozapinegebruik. Tijdschrift Voor Psychiatrie 2021;63(7):499-508 https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/63-2021-7-8-artikel-veerman.pdf

Daniël van Dijk krijgt onderscheiding

28 juni, heeft onze voorzitter Daniël van Dijk uit de hand van Dr. Alan Ralston, lid van het bestuur van de NVvP, de onderscheiding lid van verdienste mogen ontvangen. Met deze onderscheiding werd Daniël geëerd voor zijn grote en waardevolle inspanning als voorzitter van onze werkgroep. Alan Ralston sprak daarbij ook zijn waardering en erkenning uit voor de werkgroep als geheel. De door de CPW eind jaren negentig opgestelde en steeds geactualiseerde richtlijn voor clozapinebehandeling heeft in Nederland autoritatieve status en wordt in bijna alle Nederlandse artikelen over clozapine, door de schizofrenierichtlijn en het Farmacotherapeutisch Kompas geciteerd. Samen met de rest van het bestuur van de CPW heeft Daniël in de eerste jaren via symposia en workshops op het voorjaarscongres van de NVvP en talrijke bijscholingen bij GGZ-instellingen, de kennis over clozapine bij Nederlandse psychiaters vergroot. Daarnaast heeft hij het bestuur aangespoord om in nationale en internationale tijdschriften over clozapine te publiceren en bij te dragen aan klinisch onderzoek op dat gebied. Een belangrijke ontwikkeling was het opzetten van een vraag- en antwoordservice op de site van de CPW. Andere ontwikkelingen waren de aandacht voor opleiding van AIOS psychiatrie en van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en het maken van de informatiefolder over clozapine voor patiënten en betrokkenen, recent bewerkt voor de laaggeletterden onder de patiënten, waarbij ook een kort animatiefilmpje gemaakt werd. De clozapine plus werkgroep zette dit bijzonder middel weer op de kaart, en clozapine heeft zijn verdiende plaats gekregen binnen de behandeling van psychiatrische aandoeningen.

Alan Ralston: “Daarmee heb jij, Daniël, enorm bijgedragen aan het heil van hen aan welker belangen onze tak van wetenschap gewijd is, en daarom reik ik je graag namens de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie de onderscheiding Lid van Verdienste uit.”

Informatie over clozapine voor iedereen die houdt van ‘makkelijk lezen’ (VGZ)

De werkgroep heeft de folder met informatie voor cliënten, familieleden of andere betrokkenen laten aanpassen naar een versie ‘makkelijk lezen’, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, en bovendien een voor zichzelf sprekend filmpje laten maken waarin belangrijke informatie nog eens eenvoudig wordt uitgebeeld. De folder en het filmpje zijn te vinden onder publicaties.

Bent u al voorbereid op veilig voorschrijven van clozapine?

De Clozapine Plus Werkgroep organiseert jaarlijks samen met de Hogeschool Utrecht een training voor voorschrijvers van clozapine. De training is bedoeld voor voorschrijvers die willen starten met, of zich verder willen bekwamen in, het voorschrijven van clozapine. Ter voorbereiding op de training zullen deelnemers literatuur bestuderen en opdrachten maken. De trainingsmiddag bestaat uit een korte presentatie en het nabespreken van de voorbereidende opdrachten. De training wordt afgesloten met een afrondende toets. Na afronding van de training en het behalen van de afrondingstoets, ontvangen deelnemers een bewijs van deelname van de Hogeschool Utrecht. Voor de training is accreditatie bij het VSR en NVvP aangevraagd. Voor vragen kunt u contact opnemen via de vraag-antwoord functie op onze website of met Ilse van Haren, contactpersoon van de Hogeschool Utrecht (ilse.vanharen@hu.nl).

Dried blood spots voor spiegel Clozapine

De techniek van ‘dried blood spots’ (DBS) voor het bepalen van een clozapine spiegel is beschikbaar gekomen in het laboratorium van het UMC Groningen (klinische farmacie en farmacologie). Dat betekent dat uit een paar druppels bloed uit een vingerprik (capillair bloed), opgevangen op filterpapier, een clozapine spiegel kan worden bepaald. De techniek kan een uitkomst zijn voor patiënten die zich perse niet veneus willen laten prikken of die slecht te prikken zijn.

Hoe dat gaat, en hoe de aanvraag verloopt staat vermeld op de site van het UMCG, www.umcg.nl/bepalingenwijzer. Dan vind je daar de in te vullen velden:
Zoek op afdeling: “Klinische farmacie en farmacologie”; zoek op materialen: “bloedspot DBS”; zoek op omschrijving: “clozapine”. Dan vind je daar het aanvraagformulier en nadere instructies.

Lidmaatschap CPW voor verpleegkundig specialisten

Omdat toenemend verpleegkundig specialisten betrokken zijn bij medicamenteuze behandelingen, ook met clozapine en andere antipsychotica, is een lidmaatschap van de CPW ook voor hen mogelijk. Zij betalen dan een gereduceerde lidmaatschapscontributie van €30,–

Presentaties ECSR, Berlin, 25-09-2015

Presentations can be found on the publications page.

Engelstalige richtlijn

De werkgroep heeft de meest recente versie van de Nederlandse richtlijn vertaald naar Engels. Wij merken dat onze Netherlands Clozapine Collaboration Group een toenemende bekendheid heeft buiten Nederland. Dat komt door publicaties en lezingen op congressen, waar wij ook verwijzen naar onze richtlijn. We hadden al een Engeltalige versie uit 2009, maar die is nu geactualiseerd en net zo up-to-date als de Nederlandstalige versie.

Vertaalde informatiefolder

Daarbij hoort ook een vertaling van de informatiefolder! Ook die is nu Engelstalig te lezen of te downloaden.