Activiteiten

Bijeenkomsten van de Clozapine Plus Werkgroep

Aankomende bijeenkomsten

2 februari 2024:
Clozapine en nor-clozapineratio; metabole effecten en cognitie door Timo Moscou

24 mei 2024:
Cognitieve remediatie en rehabilitatie door Daniëlle van Duin

27 september 2024:
Zin en onzin van clozapinespiegels: naar (meer) gepersonaliseerde toepassing door Hans de Haas

22 november 2024:
Behandelprogramma voor mensen met behandelresistentie, onderzoek focusgroep door Amy Jongkind

Recente bijeenkomsten

15 september 2023
Marieke Beex-Oosterhuis / Onderzoek: clozapine metabolisme bij infectie, de gevolgen voor de clozapine spiegel – de gebonden en vrije fractie – en de verhouding van clozapine en norclozapine.

24 november 2023
Mariken de Koning / Clozapineprescriptie onder langdurig opgenomen patiënten: een retrospectief dossier-onderzoek

Jubileumcongres van de werkgroep op 9 februari 2023

Zie de recente presentaties voor de pdfs

25 november 2022
20221125 clozapine bij probleemgedrag bij dementie

16 september 2022
Afbouw van antipsychotica bij kinderen en adolescenten
Door:
Dr. Selene Veerman

26 november 2021
Gewichtstoename bij clozapine gebruik, is norclozapine de boosdoener
Leerdoel:
De mogelijke rol van de geneesmiddelmetaboliet norclozapine in parameters van het metabole syndroom (gewichtstoename, buikomvang etc.)
Door:
Naomi Jessurun, PhD en klinisch farmacoloog

17 september 2021
Tussen beren op de weg en onachtzaamheid: terechte en onterechte zorgen om de bijwerkingen van clozapine en hoe daarmee om te gaan
Leerdoel:
1/ Onderscheid kennen tussen gevaarlijke en ongevaarlijke bijwerkingen van clozapine.
2/ Kennis hebben van wijze van tijdige detectie van bijwerkingen.
3/ Kennis hebben van de behandelmogelijkheden van de verschillende bijwerkingen
Door:
Dan Cohen, psychiater bij GGZ Noord-Holland-Noord

21 mei 2021
Covid-19 en Clozapine
Omschrijving en leerdoelen:
Inhoudelijke behandeling van wat Covid is en waar het zich in onderscheidt van andere virusinfecties. Hoe heeft het zich kunnen verspreiden. De mate van besmettelijkheid. Behandelingsmogelijkheden en vaccinatie.
Problemen die zich voordoen bij clozapinegebruikers die koorts krijgen aan de hand van een casus. Zowel Clozapine als een covidinfectie kan een neutropenie geven Hoe te differentieren.
Leerdoel: Kennis over Covid-19 virus. Differentiaaldiagnostiek tussen koorts bij clozapine en covidbesmetting.
Door:
Bert Bakker, internist

5 februari 2021
Tardieve dyskinesie, dystonie en acathisie

Omschrijving en leerdoelen:
Tardieve dyskinesie (laat ontstane abnormale bewegingen), tardieve dystonie (constante of terugkerende spiertrekkingen) en tardieve acathisie (rusteloosheid) zijn bijwerkingen, die na langdurig gebruik van antipsychotica kunnen optreden. De bewezen werkzame geregistreerde en off-label medicatie wordt uiteengezet. Niet-farmacologische interventies bij tardieve dystonie worden eveneens besproken
Leerdoel:
U kent van risicofactoren voor het ontwikkelen van tardieve dyskinesie en dystonie.
U bent op de hoogte van de bewezen effectieve farmacologische interventies bij tardieve dyskinesie, dystonie en acathisie en niet-farmacologische interventies bij tardieve dystonie.
U bent doordrongen van de voordelen van clozapine bij de behandeling van tardieve bewegingsstoornissen
Door: Selene Veerman, psychiater bij GGZ Noord-Holland-Noord

7 februari 2020
Pesten kan kinderen psychotisch maken: waar of niet waar?
Door:
Daniëlla van Dam, GZ-psycholoog, GGZ team Heerhugowaard Centrum

15 mei 2020:
22q11.2 deletie syndroom: een multisysteemaandoening met een sterk verhoogd risico op psychotische stoornissen
Door:
Dr. Erik Boot, AVG, ’s Heeren Loo

25 september 2020
Een druppel bloed voor clozapine bepaling op afstand. Introductie van dried blood spot in Servië.

Door:
Dan Cohen, psychiater GGZ Noord Holland Noord
EN
Verpleegkundige interventies in de zorg voor patiënten met therapie resistente schizofrenie.
Door:
Amy Jongkind, verpleegkundig specialist GGZ, Reinier van Arkel.

27 november 2020
Nieuwe toedieningsvorm & nieuwe diagnostiek Clozapine? Het clozapine depot & clozapine bloedspot.
Door:
Dr. Paddy Janssen, ziekenhuisapotheker Maastricht UMC.

15 februari 2019:
Dr Metten Somers, UMCU: De OPTiMISE trial: update van resultaten en stand van zaken.
Omschrijving en leerdoelen:
inzicht krijgen in de bevindingen die voortvloeien uit de OPTiMiSE trial en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze klinische praktijk.

28 juni 2019:
Jan Bogers, Opleider Rivierduinen: Risico op een psychotische relapse na dosisreductie van antipsychotica bij patiënten met chronische schizofrenie: wanneer is het risico het hoogst?
Omschrijving:
Hoge doses antipsychotica veroorzaken bijwerkingen en zijn geassocieerd met on-welbevinden en negatieve symptomen, wat herstel van patiënten verhindert. Echter, dosisreductie van antipsychotica bij patiënten met chronische schizofrenie wordt vaak geassocieerd met een grote kans op psychotische relapse, waardoor behandelaars terughoudend zijn de dosis te reduceren. Hoe groot dat risico is en welke factoren dat risico vergroten zijn bepalend voor de afweging van voor- en nadelen van dosisreductie per patiënt en bepalen eventueel de methodiek van dosisreductie. Gepresenteerd wordt een analyse van studies waaruit duidelijk wordt hoe hoog het risico op relapse bij dosisreductie is bij genoemde doelgroep en welke factoren dat risico met name bepalen.

13 september 2019:
Nienke de Bles, psycholoog, PhD student psychiatrie LUMC: Voeding & Agressie: Het reduceren van agressie-incidenten door middel van voedingssupplementen?
In hoeverre dieetveranderingen of inname van voedingssupplementen kunnen leiden tot een verandering van je gedrag of stemming is nog de vraag. Uit eerdere gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoeken is gebleken dat een gezond eetpatroon, met hoge inname van omega-3-vetzuren en vitamines, geassocieerd is met minder klachten van prikkelbaarheid en agressief gedrag bij onder andere schoolkinderen en gedetineerden. Maar hoe zit het met psychiatrische patiënten? De rol van voeding in de behandeling van psychiatrische patiënten is nog maar nauwelijks onderzocht en heeft daarom weinig aandacht in de klinische praktijk. Om deze en andere vragen te beantwoorden zijn we binnen de afdeling Psychiatrie van het LUMC bezig met een groot onderzoek naar het effect van voedingssupplementen op gedrag. Patiënten die verbleven op afdelingen voor langdurig psychiatrische zorg hebben gedurende een half jaar dagelijks voedingssupplementen of een placebo gebruikt. Daarnaast werden er op drie momenten vragenlijsten bij de patiënten afgenomen en is verpleging op de afdelingen gevraagd agressie-incidenten te registreren aan de hand van de SOAS-R. Tevens werd er aan het begin en aan het eind van de interventie bloed afgenomen om de voedingsstatus te onderzoeken.

15 november 2019:
Dr Paul Bank, ziekenhuisfarmacie NoordWest ziekhuisgroep Alkmaar: Cannabidiol: het nieuwe wondermiddel? Over medicinale cannabis en plaatsbepaling cannabis bij psychose.
In de laatste jaren winnen wietolie en Cannabidiol (CBD) olie aan populariteit onder patiënten en onder meer drogisten (en openbare apotheken) spelen hier op in. De kans dat je als zorgverlener met patiënten te maken krijgt die hiervan gebruik maken of uw advies over het gebruik willen is groot. In de presentatie wordt u meegenomen in de farmacologie van het cannabinoïde systeem en de endogene liganden. Daarna wordt er gekeken naar de samenstelling van cannabis en een aantal afgeleide producten en worden belangrijke verschillen uitgelicht. Verder wordt gekeken naar de huidige geregistreerde behandelingen met cannabis en wordt aan de hand van het beschikbare bewijs uit de literatuur beoordeeld of cannabinoïden gebruikt kunnen worden bij (profylactische) behandeling van een aantal neurologische en psychiatrische aandoeningen. Tenslotte wordt een antwoord geformuleerd op de vraag of de recente aandacht voor CBD en wiet olie onder patiënten terecht is en waar je als zorgverlener aan moet denken wanneer uw patiënt één van deze producten gebruikt.

Voor elke bijeenkomst zal accreditatie worden aangevraagd.