Activiteiten

Bijeenkomst van de Clozapine Plus Werkgroep

Bijeenkomst 16 november 2018
Op 16 november zal Amy Jongkind, promovenda en bestuurslid van de CPW, spreken over: Therapieresistente schizofrenie. Wordt dit goed herkend en behandeld?

De lezing is een presentatie van tussentijdse resultaten van een cross-sectionele studie. Bij patiënten met psychotische stoornissen binnen VIP- en FACT-teams wordt gekeken hoe vaak er sprake is van een schizofrenie-spectrum-stoornis (SSS) in remissie, hoe vaak er sprake is van een SSS niet in remissie (maar waarbij geen sprake is van TRS) en hoe vaak er sprake is van TRS. Ook bekijken we bij de patiëntengroepen die niet in remissie zijn of er richtlijnconforme behandeling geboden wordt. Dit om vast te stellen hoe vaak er sprake is van onder-behandeling en hoe vaak er binnen de patiëntengroep met TRS sprake is van clozapine-resistente schizofrenie (CRS). Ook proberen we inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op onder-behandeling van patiënten met TRS.

Presentatie 14 september 2018
Spreker: Cynthia Okhuijsen-Pfeifer
Onderwerp: genetisch onderzoek ter voorspelling van werking en bijwerkingen van clozapine: de CLOZIN studie

17 november 2017:
Spreker: Linda Faas
Onderwerp: off-label gebruik van clozapine bij niet-psychotische aandoeningen

3 maart 2017: Wai Hong Man over glycopyrronium en fluorescentieonderzoek bij clozapine (waarmee de therapietrouw tot 100 dagen terug meetbaar is)

12 mei 2017: Dr. René Keet; over behandeling van schizofrenie zonder of met heel weinig antipsychotica.

8 september 2017: Yvonne van der Zalm over mortaliteit bij clozapine.

17 november 2017: Linda Faas over off-label gebruik van clozapine bij niet-psychotische aandoeningen

Voor elke bijeenkomst zal accreditatie worden aangevraagd.