Recente presentaties

Lezing Clozapine Werkgroep Noord-Holland Noord

Stynke Castelein – 26 mei 2023
Castelein lezing Clozapine Werkgroep 26 mei 2023 – deel 1
Lezing Clozapine Werkgroep 26 mei 2023.pptx – deel 2

Jubileumcongres 2023

Behandeling van therapieresistente positieve negatieve en cognitieve symptomen. – Selene Veerman
Beter clozapine dan antipsychotische polyfarmacie. – Selene Veerman
Clozapine voor neuropsychiatrische symptomen bij dementie. – Schulte
Clozapine voor tardieve bewegingsstoornissen. – Selene Veerman
COVID-19 en vaccinatie. – Timo Moscou
Een clozapinepoli – lessons learned. – Amy Jongkind
Gewichtstoename bij antipsychotica – Dan Cohen
Point of Care Clozapinespiegel. – Jan Bogers
Presentatie veelgestelde vragen aan de werkgroep. – Annelies Kaan
Verhogen van clozapine spiegels.Haalbaarheid en effectiviteit. – Jan Bogers
Myocarditis-Pneumonie en Ileus. – Bert Bakker
Obstipatie en hypersalivatie. – Bert Bakker

Toedieningsvormen van clozapine (smelt en depot), diagnostiek (blood spots) en fenotypering van het metabolisme

Op vrijdag 27 november 2020 presenteerde Dr. Paddy Janssen, opleider klinische farmacologie en ziekenhuisfarmacie van VieCuri Medisch Centrum Venlo en Universiteit Maastricht een verhaal over toedieningsvormen van clozapine (smelt en depot), diagnostiek (blood spots) en fenotypering van het metabolisme.

Presentaties 4 april 2019 in het symposium van de CPW op het voorjaarscongres NVvP

Yvonne van der Zalm, Raphael Schulte, Jan Bogers, Selene Veerman en Jurjen Luykx over clozapine, het antipsychoticum van de toekomst

Presentatie 9 sep 2018

Selene Veerman
Interventies bij therapieresistente 
positieve, negatieve symptomen en cognitieve symptomen bij schizofrenie (pptx)

Presentatie 14 september 2018 2018

Cynthia Okhuijsen-Pfeifer: genetisch onderzoek ter voorspelling van werking en bijwerkingen van clozapine: de CLOZIN studie. (pptx)

Presentatie bijeenkomst 8 september 2017

Yvonne van der Zalm over clozapine en mortaliteit (pptx)

Presentatie bijeenkomst 12 mei 2017

Dr Rene Keet over ‘herstel van psychose zonder/met zo min mogelijk antipsychotica’ (pptx)

Presentatie bijeenkomst 3 maart 2017

Wai Hong Man over glycopyrronium tegen speekselvloed en het fluorescentieonderzoek om therapietrouw bij clozapine te bepalen
Download de presentatie (pptx)

Presentaties bijeenkomst 25 november 2016

Langdurige dwangbehandeling met clozapine

Presentaties ECSR, Berlin, 25-09-2015

Presentatie bijeenkomst 17 april 2015

Samen keuzes maken
 / shared decision making (SDM) 
bij bipolaire stoornis

Vrijdag 15 februari 2012 hield Dr Raphael Schulte een lezing/workshop over Shared Decision Making, met name toegepast bij de behandeling van bipolaire patiënten. De presentatie in power point is hier toegevoegd (.ppt, 381 kb)

Verhoogde cardiovasculaire mortaliteit bij schizofrenie door vroegtijdige veroudering? Een eerste verkenning

Vrijdag 11 mei 2012

Door Dr. D. Cohen, psychiatrist, GGZ NHN
Verhoogde cardio-vasculaire mortaliteit is een bekend en goed gedocumenteerd verschijnsel dat wereldwijd in onderzoeken in de VS, Scandinavië en Australië wordt gevonden en bevestigd. Eenduidige oorzaken worden gezocht in de ongezonde levensstijl en in de verhoogde prevalentie van het metabool syndroom. Diabetes, onderdeel van het metabool syndroom, komt bij schizofrenie op jongere leeftijd veel vaker voor dan in de algemene bevolking. De hypothese van vroegtijdige veroudering levert een vernieuwende kijk op de verschillen in mortaliteit in de algemene en de schizofrenie populatie en op de verhoogde prevalenties van diabetes mellitus bij schizofrenie.

Daarnaast worden de eerste resultaten gepresenteerd metingen met de AGE0-reader die als maar wordt genomen van de biologische leeftijd.

Clozapine in de VGZ

14 december 2011

Thoughts on the behavioural phenotypes in Prader-Willi syndrome and velo-cardio-facial syndrome: a novel approach (pdf)
A Patient With a De Novo Distal 22q11.2 Microdeletion and Anxiety Disorder (pdf)
Een algoritme voor psychofarmaca bij verstandelijk gehandicapten: psychiatrische diagnostiek in drie stappen (pdf)
Clozapine en verstandelijke beperking (Power Point)
Psychotropic medications in patients with intellectual disabilities: where is the base of evidence? (Power Point)

(als een bestand niet download, de link aanklikken met rechtermuisknop en “bestand downloaden als” kiezen)