Bestuur

Bert Bakker

B (Bert) Bakker studeerde van 1967 tot en met 1974 geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De opleiding tot internist volgde hij van 1975 tot en met 1977 in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en van 1977 tot en met 1980 in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. In laatstgenoemde kliniek was hij daarna tot 1981 werkzaam als chef de clinique.
Sinds 1981 is Bakker werkzaam in het toenmalige Duin en Bosch, later Dijk en Duin. Na de fusie met de Parnassia Bavo Groep maakt hij onderdeel uit van de BV Zorgservice van de PBG.
In het verleden was hij jarenlang bestuurslid van de COBO (Coördinatiecommissie biologisch psychiatrisch onderzoek).
Hij is lid van het Endegeest Convent, een werkgroep van internisten werkzaam in de psychiatrie.
Bert Bakker geeft regelmatig onderwijs aan arts-assistenten en verpleegkundigen over somatiek en psychiatrie. Bert Bakker is lid van het bestuur van de Clozapine Plus Werkgroep en heeft als internist zijn specifieke expertise.

Daniël van Dijk

Daniël van Dijk studeerde geneeskunde aan de UvA en gestimuleerd door zijn interesse in hersenziektes besloot hij de opleiding tot psychiater te gaan volgen aan het UMC Utrecht, waar tot zijn genoegen een brede opleiding werd geboden, maar waar vooral zijn belangstelling voor alle facetten van schizofrenie werd gestimuleerd.
Nog steeds behandelt hij mensen die lijden aan ernstige vormen van chronisch psychotische ziektes, vaak in combinatie met middelenmisbruik of afhankelijkheid, aanvankelijk in Dijk en Duin, later bij GGZ Friesland, waar hij enige jaren een directeursfunctie had en sinds 2013 bij de high care kliniek van Rivierduinen. Compliance verhogende strategieën en het organiseren van aanleunwoningen/woonprotheses hebben zijn speciale aandacht. Hij doet promotieonderzoek naar de relatie tussen cannabis en schizofrenie. Daarnaast is hij sinds de oprichting voorzitter van de Clozapine Plus Werkgroep.

Jan Bogers

J.P.A.M. (Jan) Bogers studeerde in Amsterdam Geneeskunde en Bewegingswetenschappen, richting bewegingsagogiek en deed ervaring op met lichaamsgerichte psychotherapieën. Aan het UMC Groningen deed hij onderzoek naar de rol van lichaamsbewegingen bij het voorspellen van respons op slaapdeprivatie bij depressies en schreef over de relatie tussen angst, lichamelijke inspanning en catecholaminen. Later deed hij transcultureel onderzoek naar de rol van migratie en de rol van diagnostiek in verband met de hoge incidentie van schizofrenie bij Surinamers in Nederland.

Jan Bogers is manager behandelzaken van de Kliniek Intensieve Zorg van Rivierduinen, in Oegstgeest. Tevens is hij opleider psychiatrie van Rivierduinen, de opleiding die is georganiseerd binnen GGZ Midden-Holland te Gouda, GGZ Duin- en Bollenstreek en Leiden te Leiden/Voorhout en GGZ Haagstreek te Leidschendam.

Jan Bogers is lid van de Geneesmiddelencommissie, de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten en de Zorgprogramma groep Psychotische Stoornissen, alle van Rivierduinen. Hij is was 9 jaar lid van de redactie van het psychofarmacologisch tijdschrift Psyfar. Hij was een van de auteurs van het hoofdstuk biologische behandelingen van de richtlijn schizofrenie (MDRS), met name over clozapine en over therapie resistente patiënten.
Jan Bogers doet zelf onderzoek naar de antipsychotische behandeling bij schizofrenie en is actief bij diverse onderzoeksprojecten. Hij heeft speciale belangstelling voor de behandeling met clozapine en met middelen die ingezet kunnen worden als de behandeling met clozapine niet het gewenste resultaat geeft. Daarnaast heeft hij als bijzondere interessegebieden de transculturele psychiatrie en herstelondersteunend werken op een intensieve zorg kliniek. Over deze onderwerpen publiceert en refereert hij regelmatig, in binnen- en buitenland. Jan Bogers is vanaf de oprichting van de Clozapine Plus Werkgroep bestuurslid en beheert de website en de financiële zaken.

Raphael Schulte

Dr. P.F.J. (Raphael) Schulte studeerde in Freiburg, Amsterdam en Berlijn geneeskunde en theologie. Een experimenteel onderzoek bij Prof. Dr. Zur Hausen (Directeur van het Deutsche Krebsforschungsinstitut, Nobelprijswinnaar 2008) betrof een vergelijking op DNA-niveau van verschillende papilloomvirussen en werd 1986 met een promotie cum laude afgesloten.
In 1985 begon hij de opleiding tot psychiater aan de Rheinische Landesklinik Mönchengladbach, een modelproject voor transmurale psychiatrische zorg. Tevens deed hij een opleiding in psychodynamisch georiënteerd psychodrama.
Van 1990 tot 2007 werkte hij in Heiloo (Psychiatrisch Centrum Willibrord, nu GGZ Noord-Holland Noord) op een poli-dagkliniek voor langdurige en complexe psychiatrische stoornissen. Hij zette een gerontopsychiatrische dagkliniek op en heeft later de vrouwendagbehandeling overgenomen.
Sinds 2008 is Schulte verbonden aan het behandelcentrum bipolaire stoornissen van de divisie kortdurende psychiatrie (GGZ Noord-Holland Noord). Schulte is voorzitter van de geneesmiddelencommissie GGZ-NHN en lid van de NVvP-commissie medicatiebeleid. Sinds 2010 is hij opleider psychiatrie. Hij maakte deel uit van de richtlijncommissies ‘Bipolaire Stoornissen’ en ‘Besluitvorming Dwang’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Samen met Jan Bogers heeft hij in 2010 het hoofdstuk clozapine voor de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie voorbereid.
Hij heeft over psychofarmacologie verschillende publicaties op zijn naam staan, echter ook over voorlichting/psychoeducatie, sint-janskruid en vooral clozapine. Schulte is reviewer voor meerdere nationale en internationale tijdschriften en was lid van de redactie van Psyfar, nascholingstijdschrift voor psychofarmacologie. Hij maakt deel uit van de raad van toezicht/bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen en de ClozapinePlusWerkGroep. Incidenteel werkt hij mee aan wetenschappelijk onderzoek. Schulte is actief in de opleiding, bijscholing en visitatie van arts-assistenten en andere professionals in de psychiatrie. Hij is trainer interactievaardigheden schizofrenie om professionals en familieleden in de omgang met mensen met schizofrenie te scholen.

Dan Cohen

Dan Cohen studeerde af in geneeskunde (1980) en filosofie (1986) aan de Universiteit van Amsterdam. Na de specialisatie psychiatrie in Leiden, werkte hij als klinisch en poliklinisch beleidspsychiater in Amsterdam. Na 5 jaar manager behandelzaken langdurende zorg, werkt hij sinds 6 jaar als teampsychiater in het Functioneel Assertive Community Treatment (FACT)-team in Heerhugowaard.
In 2006 promoveerde hij op ‘Diabetes Mellitus in schizophrenia and schizo-affactive disorder: an iatrogenic or endogenic problem? bij prof.dr. D.E. Grobbee aan de Universiteit van Utrecht.
Wetenschappelijke publicaties, nationaal en internationaal, begeven zich op vier terreinen:

  • Somatische gezondheid en verhoogde mortaliteit bij schizofrenie.
  • Genetica van het metabool syndroom bij schizofrenie
  • Clozapine (indicaties, contra-indicaties, (monitoring van) bijwerkingen)
  • Immunologische afwijkingen bij schizofrenie en bipolaire stoornis.

Amy Jongkind

phpThumb_generated_thumbnailjpgAmy Jongkind is werkzaam bij Reinier van Arkel en heeft in september 2015 de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Tijdens de opleiding werkte ze in het Vroeg Interventie Psychoseteam en nu binnen FACT teams, waar zij een clozapinepolikliniek op gaat zetten. Ze gaat promotieonderzoek doen naar een collaborative care programma voor patiënten met schizofrenie die onvolledig herstellen.

Selene Veerman

Dr. S.R.T. (Selene) Veerman studeerde af in geneeskunde aan de UvA (2005). Na haar specialisatie psychiatrie bij GGZ inGeest (2011), combineerde zij 6 jaar lang haar werkzaamheden als Functioneel Assertive Community Treatment (FACT) psychiater in Alkmaar bij GGZ Noord-Holland-Noord met promotieonderzoek. In 2017 promoveerde zij op ‘Farmacologische interventies bij clozapineresistente schizofrenie’ bij prof.dr. L. de Haan en dr. P.F.J. Schulte aan de UvA. Sinds 2017 werkt zij meer generalistisch in een GGZ team in Alkmaar. Zij is lid van het landelijke Psychose Consortium en is locale onderzoeker van verschillende multicenter, farmacologische onderzoeken bij psychotisch patiënten. Binnen GGZ Noord-Holland-Noord maakt zij in de afgelopen jaren deel uit van verschillende commissies, waarbij zij zich met name actief inzet voor patiënten met een vroege eerste psychose en therapieresistente schizofrenie, het terugdringen van separaties en trainingen in motiverende gespreksvoering voor familieleden van patiënten. Zij is reviewer voor meerdere internationale tijdschriften.