Praatplaat Clozapine

Clozapine is het enige antipsychoticum dat aantoonbaar effectiever is dan andere middelen bij therapieresistente psychose. Bij FACT/VIP teams blijken gemiddeld 7% van alle patiënten een onvervulde indicatie voor clozapine te hebben (van der Zalm e.a. Front Psychiatry 2018;9:231). De afdeling EPA en de clozapinepluswerkgroep werken samen om de kennis over clozapine te vergroten bij patiënten, naasten en voorschrijvers, en daarmee de prescriptie te verhogen. Hiertoe werd onder meer een Praatplaat clozapine (pdf) ontwikkeld waarmee het gesprek tussen patiënt, familie en hulpverlener wordt ondersteund.