Klinische beslisregel ‘Clozapine’

Download deze nationale klinische beslisregels Clozapine als pdf.

Beslissingsondersteunende systemen vormen de nieuwe generatie medicatiebewaking. Deze medicatiebewaking is gericht op het samenbrengen van alle elektronisch beschikbare patiëntgegevens. Door deze gegevens geautomatiseerd te toetsen aan de huidige richtlijnen, kan de bewaking efficiënter en effectiever plaatsvinden. Op deze manier kunnen medicatiefouten voorkomen worden en de patiëntveiligheid worden vergroot.

De inhoud van een beslissingsondersteunend systeem is geformuleerd in klinische beslisregels. Deze regels zijn opgesteld aan de hand van de huidige richtlijnen en literatuur. In het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven zijn sinds 2004 al diverse beslisregels van geneesmiddelen en contra-indicaties met succes gevalideerd en geïmplementeerd. Tot begin 2009 is de ontwikkeling van deze beslisregels ziekenhuisbreed of regionaal beperkt gebleven. Met de klinische beslisregel ‘Clozapine’ heeft het Catharina-ziekenhuis de start gegeven voor een eerste landelijk ontwikkelde beslisregel. De ontwikkeling van deze regel heeft plaats gevonden in samenwerking met een nationaal expertteam, bestaande uit psychiaters, ziekenhuisapothekers (SIG Psychiatrie van de NVZA) en de ClozapinePlusWerkGroep. Het expertteam is dusdanig samengesteld dat alle relevante invalshoeken van de clozapinetherapie door experts belicht konden worden.

Tijdens de ontwikkeling van de klinische beslisregel ‘Clozapine’ heeft uitvoerige discussie vanuit de verschillende invalshoeken plaatsgevonden. Hiermee is getracht een breed draagvalk te creëren en de inhoud toepasbaar te maken voor verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de clozapinetherapie. Hierbij is steeds de afweging gemaakt tussen relevantie, literatuur en praktijk.

Het onderstaande document bevat de ontwikkelde klinische beslisregel ‘Clozapine’, verwerkt in stroomdiagrammen. Het geeft een overzicht van de benodigde afwegingen en onderzoeken bij gebruik van clozapine, met de referentiewaarden behorende bij de controles. Bij de invoering van een beslissingsondersteunend systeem kan dit document de basis vormen voor de inhoud en een houvast bieden naar een technische vertaling in het systeem. Hopelijk zal de gedetailleerde beschrijving, samen met de brede, landelijke afstemming tussen experts, de implementatie van deze klinische beslisregels voor clozapine bespoedigen.