Bert Bakker, bestuurslid-internist, overleden

Met groot verdriet en verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden op 2 juli 2023 van ons erelid
Bert Bakker, internist (i.r.)

Vanaf de oprichting van de clozapinepluswerkgroep 25 jaar geleden was hij lid van ons bestuur. Als internist was Bert onmisbaar vanwege zijn expertise over het ontstaan en de behandeling van ongewenste effecten van clozapine. De werkgroep schreef een richtlijn voor passende maatregelen om bijwerkingen en complicaties zoveel mogelijk te beperken. Zonder Bert was dat onmogelijk geweest. Hij schreef samen met de werkgroep diverse artikelen, gaf talrijke voordrachten en adviseerde psychiaters, verpleegkundigen, patiënten en familieleden bij hun vragen over dit bijzondere medicijn.

Bert was vol humor, een bevlogen arts en bijzonder toegankelijk voor zowel zijn patiënten als collega’s. Al deze jaren verrichte hij deze werkzaamheden onbaatzuchtig en in zijn vrije tijd. Ook na zijn pensionering bleef hij zich voor de goede zaak onverminderd inzetten. Hiermee heeft hij niet alleen mensenlevens gered, maar ook de kwaliteit van de levens van zeer veel mensen die lijden onder hun psychose aanzienlijk helpen verbeteren.

Wij zijn Bert voor zijn onmisbare inbreng enorm dankbaar en wensen familie en vrienden alle sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden als je patiënten met clozapine gevaccineerd worden?

Begin april 2022 verscheen onze publicatie over het effect van vaccinatie tegen COVID-19 op leukocyten en op clozapine bloedspiegels. Moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden als je patiënten met clozapine gevaccineerd worden? Het artikel is te vinden in de Acta Psychiatrica Scandinavica, aanvankelijk online onder DOI: 10.1111/acps.13428 (later in gedrukte vorm). De titel is “Clozapine and COVID-19 Vaccination: Effects on blood levels and leukocytes. An observational cohort study” door Selene Veerman, Timo Moscou, Jan Bogers, Dan Cohen en Peter Schulte.

Zie verder bij publicaties.

Vaccinatie tegen COVID-19 van levensgroot belang bij psychose én speciaal bij clozapinegebruik

Bij COVID-19 is extra alertheid geboden bij mensen met een psychotische stoornis, omdat het beloop ongunstig is en de sterfte hoger. Preventie van een SARS-CoV-2 infectie heeft daarom bij hen, en in het bijzonder de clozapinegebruikers, grote prioriteit. Lees verder (pdf)

Ria van der Heijdenprijs

Vrijdag 29 november 2019 werd in het UMC in Utrecht, op de jubileum dag (35 jaar) van Ypsilon, de Ria van der Heijdenprijs uitgereikt. 14 initiatieven waren genomineerd. De prijs werd gezamenlijk gewonnen door de 3 groepen van de triade: de patiënten (Anoiksis), de familieleden (Ypsilon) en de behandelaars (vertegenwoordigd door Wiepke Cahn van het UMCU). Zij delen de prijs. Bovendien werden 2 aanmoedigingsprijzen toegekend. Eén daarvan ging naar onze Clozapine Plus Werkgroep. In de motivering werden alle prestaties van onze groep nog eens gememoreerd. Bert Bakker en Jan Bogers waren er namens het bestuur om de prijs in ontvangst te nemen.

Daniël van Dijk krijgt onderscheiding

28 juni, heeft onze voorzitter Daniël van Dijk uit de hand van Dr. Alan Ralston, lid van het bestuur van de NVvP, de onderscheiding lid van verdienste mogen ontvangen. Met deze onderscheiding werd Daniël geëerd voor zijn grote en waardevolle inspanning als voorzitter van onze werkgroep. Alan Ralston sprak daarbij ook zijn waardering en erkenning uit voor de werkgroep als geheel. De door de CPW eind jaren negentig opgestelde en steeds geactualiseerde richtlijn voor clozapinebehandeling heeft in Nederland autoritatieve status en wordt in bijna alle Nederlandse artikelen over clozapine, door de schizofrenierichtlijn en het Farmacotherapeutisch Kompas geciteerd. Samen met de rest van het bestuur van de CPW heeft Daniël in de eerste jaren via symposia en workshops op het voorjaarscongres van de NVvP en talrijke bijscholingen bij GGZ-instellingen, de kennis over clozapine bij Nederlandse psychiaters vergroot. Daarnaast heeft hij het bestuur aangespoord om in nationale en internationale tijdschriften over clozapine te publiceren en bij te dragen aan klinisch onderzoek op dat gebied. Een belangrijke ontwikkeling was het opzetten van een vraag- en antwoordservice op de site van de CPW. Andere ontwikkelingen waren de aandacht voor opleiding van AIOS psychiatrie en van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en het maken van de informatiefolder over clozapine voor patiënten en betrokkenen, recent bewerkt voor de laaggeletterden onder de patiënten, waarbij ook een kort animatiefilmpje gemaakt werd. De clozapine plus werkgroep zette dit bijzonder middel weer op de kaart, en clozapine heeft zijn verdiende plaats gekregen binnen de behandeling van psychiatrische aandoeningen.

Alan Ralston: “Daarmee heb jij, Daniël, enorm bijgedragen aan het heil van hen aan welker belangen onze tak van wetenschap gewijd is, en daarom reik ik je graag namens de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie de onderscheiding Lid van Verdienste uit.”

Informatie over clozapine voor iedereen die houdt van ‘makkelijk lezen’ (VGZ)

De werkgroep heeft de folder met informatie voor cliënten, familieleden of andere betrokkenen laten aanpassen naar een versie ‘makkelijk lezen’, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, en bovendien een voor zichzelf sprekend filmpje laten maken waarin belangrijke informatie nog eens eenvoudig wordt uitgebeeld. De folder en het filmpje zijn te vinden onder publicaties.

Bent u al voorbereid op veilig voorschrijven van clozapine?

De Clozapine Plus Werkgroep organiseert jaarlijks samen met de Hogeschool Utrecht een training voor voorschrijvers van clozapine. De training is bedoeld voor voorschrijvers die willen starten met, of zich verder willen bekwamen in, het voorschrijven van clozapine. Ter voorbereiding op de training zullen deelnemers literatuur bestuderen en opdrachten maken. De trainingsmiddag bestaat uit een korte presentatie en het nabespreken van de voorbereidende opdrachten. De training wordt afgesloten met een afrondende toets. Na afronding van de training en het behalen van de afrondingstoets, ontvangen deelnemers een bewijs van deelname van de Hogeschool Utrecht. Voor de training is accreditatie bij het VSR en NVvP aangevraagd. Voor vragen kunt u contact opnemen via de vraag-antwoord functie op onze website of met Ilse van Haren, contactpersoon van de Hogeschool Utrecht (ilse.vanharen@hu.nl).

Dried blood spots voor spiegel Clozapine

De techniek van ‘dried blood spots’ (DBS) voor het bepalen van een clozapine spiegel is beschikbaar gekomen in het laboratorium van het UMC Groningen (klinische farmacie en farmacologie). Dat betekent dat uit een paar druppels bloed uit een vingerprik (capillair bloed), opgevangen op filterpapier, een clozapine spiegel kan worden bepaald. De techniek kan een uitkomst zijn voor patiënten die zich perse niet veneus willen laten prikken of die slecht te prikken zijn.

Hoe dat gaat, en hoe de aanvraag verloopt staat vermeld op de site van het UMCG, www.umcg.nl/bepalingenwijzer. Dan vind je daar de in te vullen velden:
Zoek op afdeling: “Klinische farmacie en farmacologie”; zoek op materialen: “bloedspot DBS”; zoek op omschrijving: “clozapine”. Dan vind je daar het aanvraagformulier en nadere instructies.

Lidmaatschap CPW voor verpleegkundig specialisten

Omdat toenemend verpleegkundig specialisten betrokken zijn bij medicamenteuze behandelingen, ook met clozapine en andere antipsychotica, is een lidmaatschap van de CPW ook voor hen mogelijk. Zij betalen dan een gereduceerde lidmaatschapscontributie van €30,–

Presentaties ECSR, Berlin, 25-09-2015

Presentations can be found on the publications page.